Ambulatoriu de specialitate

Ambulatoriu

Ambulatoriu

 

Ambulatoriul de specialitate cuprinde urmatoarele specialitati medicale:

*Servicii medicale contractate cu C.A.S.